Frykter redusert Kvinnebo-tilbud

Både beboerne, ansatte og pårørende på Kvinnebo frykter at stedet igjen skal stenges eller gjøres om til dagsenter.