52 boliger må vekk i Risavika

Rådmannen i Sola ber formannskapet i neste uke vedta å la de 52 boligene i Båtstad vike for en videreutvikling av industri— og havneaktiviteten i Risavika.