Boganes sykehjem skal drives privat

Kommunens anbud nådde ikke opp mot anbudet fra Norlandia Omsorg AS. Boganes sykehjem blir dermed privat drevet fra neste høst.