Firefelts vei må til for havnetrafikken

Når havneaktiviteten etter planen tar seg ytterligere opp i Risavika, krever det en firefeltsvei nordover og sørover.