Krekar-kjennelse klar tirsdag ettermiddag

Borgarting lagmannsretts kjennelse i Krekar-saken vil være klar i ettermiddag.