Vil kjempe for å flytte Huset

Sinne, frustrasjon og redsel. Det gjennomsyrer spørsmål og kritikk fra naboene til Huset.