- Vil holde tidsskjemaet

Nokut ligger en måned etter skjema for å rekke godkjenning av universitetssøknaden fra HiS før sommeren.