Ønsker flere busspassasjerer

Ett år er gått siden den store bussomleggingen i Stavanger-området.Etter en kaotisk start går det nå atskillig bedre. Men den storepassasjerøkningen uteblir foreløpig.