Få som kjente til leietakerne

— Jeg så lite til dem som bodde i huset, sier en beboer i Skjeneholen i Smeaheia.