1000 miljøbevisste barn til Stavanger

Nå er det så godt som sikkert. Ung Agenda i Stavanger blir vertskap for FN-konferanse for 1000 miljøbevisste barn fra hele verden i 2008.