Kolumbus må betale 22 mill.

Kolumbus må betale 21,8 millioner kroner til Connex Vest. Dette ble resultatet etter at en langvarig uenighet om forståelsen av en busskontrakt mellom de to selskapene ble avgjort i en voldgiftsdom i går.