- Beklagelig at vi stolte på Vegvesenet

— Kan vi stole på de nye tallene som Vegvesenet presenter fortrafikken til og fra Hundvåg, med fordeling på Bybrua og ny tunnel?