Høyere ferjepriser for bilturister

Fra neste år kan det være innført egne og dyrere takster for å bruke ferjene langs norskekysten om sommeren.