Innrømmer avtalebrudd

Ledelsen i Sandnes kommune vedgår at den brøt avtaler da endringene i barnehageopptaket ikke ble drøftet med de tillitsvalgte. Likevel går saken til politisk behandling.