Bompenger hele døgnet

Det kommer til å bli dyrere å kjøre gjennom Bomringen påNord-Jæren. Ett alternativ er å ta bort den billigste taksten.