Ikke økning i salg av avføringsmidler

Flere steder i landet opplever apotekene et rush av unge jenter som kjøper avføringstabletter som de bruker for å bli slankere. Ingen av apotekkjedene i Stavanger har merket en liknende tendens.