- Ble ikke presset til å slutte

Han hadde sett for seg en lengre karriere som sykehusdirektør, ErikTjemsland. 25. februar 2000 startet han i jobben somsykehusdirektør for det nyetablerte helseforetaket. 20. februar iår går han ut av direktørkontoret for siste gang.