Selvmord etter smekk mot lege

Legen ble fratatt retten til skrive ut sterke, smertestillende medisiner. Så tok en av pasientene sitt eget liv.