- Narkomane har rett på øyeblikkelig hjelp

— Narkomane er syke mennesker som trenger øyeblikkelig hjelp. Vikommer aldri til å godta at det skal være ventelister.