Egen vindmølleplan kan hindre konflikter

Naturvernforbundet i Rogaland etterlyser godkjent fylkesdelsplan for vindkraft og vindkraftanlegg.