Skitt fiske med nytt Gjesdal-kart

Dei mest kjende og aktuelle fiskevatna i Gjesdal kommune er no samla i ein eigen brosjyre.