Fylkesmannen godtar Lura-hus

Fylkesmannen i Rogaland liker ikke planene, men kommer ikke til å påklage Trallfas elektrosenter og flisebutikk i Lura næringsområde.