Sjekker 500 dusjer for å unngå legionella-spredning