Strengt krav om gjenbruk

Alle bygninger over 400 kvadratmeter i bruksareal i Sandnes som skal rives, må ha en godkjent avfallshåndteringsplan.