Huset godkjent, men naboene klager

Kommunen har godkjent bruksendringen av Eidsvollsgata. Naboene har sendt sin klage på lavterskeltilbudet Huset.