600 objekter i Kripos-analyse

Både den tekniske og taktiske etterforskningen av stavangerranet 5. april, vil ta lang tid.