Tveit Gard får ikkje konsesjon

Med knappast mogeleg margin (fire mot tre røyster) seier fylkeslandsbruksstyret nei til å gi eit aksjeselskap høve til å eiga Tveit skulegard på Nedstrand i Tysvær Det var sentrumspartia, Krf, Sp og V saman med SV som laga fleirtal mot konsesjonstildeling.