Selskap for Jåsund-utbyggingen

Det nærmer seg en endelig avklaring på om Sola kommunes planer for Jåsund blir godkjent.