«Sleipner»-anke for retten i september

Ankesaken etter dommen i "Sleipner"-saken er berammet til slutten av september i Gulating lagmannsrett. Det er satt av fem uker til saken.