Spår stadig flere streifulver

Ulveforsker Petter Wabakken mener en voksende svensk-norsk ulvestamme vil gi stadig hyppigere besøk av streifdyr på sørvestlandet.