Drøftar den gode skulen

I haust starta Gjesdal eit opplegg med å dra inn dei føresette og politikarane i ein dialog om korleis ein får til kvalitet i skulen.