- Leit om Strand går til Stavanger

Hjelmeland-rådmann Øyvind Bergøy synes det er leit at kollegaen i sør vil orientera Strand i retning Stavanger.