Rasfare på rogalandsveier

Mildværet i kombinasjon med frostspreng har ført til flere ras ifylket de siste dagene.