Pleie og omsorg sparer inn

Pleie— og omsorgsavdelingen i Gjesdal skal få flatere organisasjon. Tirsdag kveld sa tillitsvalgte og ledelsen i pleie- og omsorgsavdelingen at de vil kutte ett nivå i hierarkiet. Det vil si at pleie- og omsorgssjef Gro Nedrebø Braut får enhetslederne rett under seg. I dag er det en områdeleder mellom disse to nivåene.