Fra Stortinget til byråkratiet

Siri Meling har byttet fra å vedta lover til å håndheve dem. Hun er nylig ansatt som regiondirektør i Fiskeridirektoratet Region Sør med ansvar fra Hordaland grense til svenskegrensen.