Samfunnsstraff for væpna ran

Ein 19-åring er dømt til samfunnsstraff for ranet av Shell-stasjonen på Vardeneset for eitt år sidan.