• Hans Petter Jacobsen.

50.000 nye innbyggere på østkanten