• Vågen i Stavanger kan bli trådløst, om ordfører Leif Johan Sevland får det som han vil. Anders Minge

Stavanger kan bli trådløs