Eterelskende avisredaktør

Etter nyttår har studentavisen Hugin fått ny logo, ny layout, ogskarpere nyhetssaker. Det synes at Svein Are Enes har tatt overroret. Men egentlig liker han TV og Radio best.