1,8 millioner for småbruk på landet

Her er det første utslaget i Strand av at konsesjonsloven eroppmyket. Nå kan du kjøpe et småbruk med stor bolig og 40 dekareiendom uten at landbruksmyndig-hetene blander seg inn i handelen.