Budsjettunderskudd svekker eldreomsorgen

Øyane sykehjem på Hundvåg har vurdert å flytte eldre over pådobbeltrom for å spare penger. 2500 underskrifter er samlet inn forå kreve økte bevilgninger til Stavangers eldreomsorg.