Dyrt å beskjære kommunens trær

Beboere i Blomsterveien på Stokka må betale en klekkelig erstatning for beskjæring av fredete trær på kommunal grunn.