Toska: - Vekteren ingen skurk

Den siktede vekteren i Nokas-saken vil helst sitte i varetekt til saken mot ham kommer opp for retten.