50 prosent flere ledige stillinger

Fra midten av 2006 til sommeren 2007 vil det i Rogaland mangle 5000 arbeidstakere. Samtidig flyter avisene over av stillingsannonser.