Kø av frustrasjon

«Håpløst og tåpelig», karakteriserer bilistene omleggingen avtrafikken i Kannik. Aftenbladet fulgte rushtrafikken torsdag morgenog gjengir den her minutt for minutt.