Fengsling for lukkede dører

Norsk-eritreren Metkel Negassie Betew ble framstilt forvaretektsfengsling ved Stavanger tingrett klokka 10 fredagformiddag.