Godtar bøter for ulovlig avfall

— Brødrene Risa, RSG Miljø og en grunneier på Rosland i Klepp har godtatt forelegg for ulovlig lagring av avfall.