Vedtar kort tunnel i dag

Stavanger bystyre vedtar etter alt å dømme en kort Eiganes-tunnel i kveld. Men bystyret får ikke svar på om det er et lovlig vedtak. Flere politikere ventet på det.