Strandkaien klar for cruise-skipene

Når «Queen Elisabeth 2» siger inn Byfjorden 2. juni skal hun legge til på en flunkende ny kai. 240 meter kailinje, ytterst på Strandkaien, gjennomgår nå en forvandling. Før hette denne kaien Kranen.