Barnehagene samordnes i Sandnes

Alle barnehager i Sandnes kommune deltar i år i sam— ordnet opptak til barnehageplass. Private barnehager kan bestemme sin egen opptakskrets og gi barna der fortrinnsrett.